Deficientele de auz la copii

Deficienţele de auz intră în categoria deficienţelor senzoriale, ele fiind obiectul de studiu al surdopsihopedagogiei, ştiinţa interdisciplinară care studiază particularităţile…